Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9452 2cc2 500
Narrenturm - Andrzej Sapkowski
Reposted fromtotumfacki totumfacki viagrovly grovly

Nawet jakby nasze drogi się rozeszły i spotkałbym Cię zupełnie przypadkiem za 10 lat to wiem, że serce waliłoby mi jak oszalałe i ręce by mi się trzesły.

— zupełnie tak jak mi...
Reposted fromsorriso sorriso viagrovly grovly
0987 3bae 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
1046 40ac 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
4366 7dad 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaptrck ptrck
8186 613c 500

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

3565 a19e
2766 a36f
4223 5cd8 500
Gail Potocki
Reposted fromPoranny Poranny viaEldharjarr Eldharjarr
7289 1fd1
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaEldharjarr Eldharjarr
5544 a246 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8348 8430 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8349 2522 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
9811 12cc 500
Reposted fromfapucino fapucino viapotatos potatos
Reposted fromPureBeauty PureBeauty viapotatos potatos
6446 2bee 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement vialenifca lenifca
6247 d973 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaciarka ciarka
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaprzeblyski przeblyski
1331 9158 500
Reposted fromnutt nutt viamartynienia martynienia
Byliśmy tylko my. Połamani i posiniaczeni. Popierdoleni i nieuporządkowani. Razem byliśmy wszystkim, czym oddzielnie nigdy nie spodziewaliśmy się zostać. Nie potrzebowaliśmy słodyczy i delikatności.
— T.M. Frazier - "Mroczna miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl